30.01.2013

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców:

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców:

1. Lokali mieszkalnych z równoczesnym ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu pod budynkiem przy:
ul. Olszewskiego 15/1, ul. Fika 17/15, ul. Fika 17/13, ul. Sienkiewicza 15/1, ul. Kusocińskiego 4/1, ul. Słowackiego 11/6, ul. Sobieskiego 6/21, ul. Słowackiego 12/4, ul. Olszewskiego 22/6, ul. Tysiąclecia 25/2, ul. Obr. Westerplatte 6/5, ul. Kochanowskiego 5/2, ul. Wróblewskiego 20/2, ul. Budowlanych 60/15, ul. Wyspiańskiego 14/2, ul. Dąbrowskiego 48/15, ul. Olszewskiego 49/3, ul. Obr. Westerplatte 8/2, ul. Kusocińskiego 8/6, ul. Olszewskiego 46/1, ul. Monte Cassino 4/9, ul. Kochanowskiego 11/4, ul. Budowlanych 20/8, ul. Budowlanych 29/1, ul. Staszica 23/5.

2. Lokalu mieszkalnego z równoczesną sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem przy ul. Bema 11/23.