26.11.2010

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 w Oświęcimiu na okres 21 dni, wykazy  nieruchomości położonych w Oświęcimiu przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców:

 

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 w Oświęcimiu na okres 21 dni, wykazy  nieruchomości położonych w Oświęcimiu przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców:

– lokali mieszkalnych z równoczesnym ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu pod budynkiem przy ul. Wyspiańskiego 19/9, ul. Fika 17/2, ul. Szpitalna 30/4, Czarnieckiego 5/10.

– lokalu mieszkalnego z równoczesną sprzedażą prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu pod budynkiem przy ul. Śniadeckiego 53/5.