07.08.2013

Wykazy nieruchomości przeznzczonych do sprzedaży

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu przeznaczonych do sprzedaży:

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu przeznaczonych do sprzedaży:

1. Lokali mieszkalnych z równoczesnym ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu pod budynkiem przy:
ul. Sienkiewicza 15/6, ul. Sobieskiego 6/30, ul. Szewczyka 1A/1, ul. Olszewskiego 55/8, ul. Piłsudskiego 10/5, ul. Szpitalna 30/10, ul. Gałczyńskiego 3/1,ul. Jagiełły 33a/6, ul. Piłsudskiego 10/1, ul. powstańców Warszawy 9/12, ul. Fika 17/5, ul. Fika 15/3, ul. Wyspiańskiego 11/8, ul. Matejki 9/12, ul. Rydla 8/8, ul. Reymonta 7/5, ul. Okrzei 6/3, ul. Czarnieckiego 9/5, ul. Staszica 5/10, ul. Dąbrowskiego 50/1, ul. Dąbrowskiego 50/15, ul. Dąbrowskiego 48/3, ul. Jagiełły 33a/3 ul. Jagiełły 33b/1.

2. Lokali mieszkalnych z równoczesną sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem przy ul. Marchlewskiego 11/1, ul. M. Skłodowskiej – Curie 2a, ul. Olszewskiego 17/3a, ul. Olszewskiego 19/3 , ul. Smoluchowskiego 9/6.