25.06.2013

Wyniki IV otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania

Rozstrzygnięto IV otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z dnia 24 maja 2013 r. Konkurs został ogłoszony na realizację zadania pn."Ochrona i promocja zdrowia – podniesienie jakości opieki nad chorymi w terminalnym okresie choroby poprzez zakup specjalistycznej aparatury medycznej".

W konkursie zwyciężyła oferta Fundacji Pomnik-Hospicjum Miastu Oświęcim uzyskując dotację w kwocie 22 895 zł.

Rozstrzygnięto IV otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z dnia 24 maja 2013 r. Konkurs został ogłoszony na realizację zadania pn."Ochrona i promocja zdrowia – podniesienie jakości opieki nad chorymi w terminalnym okresie choroby poprzez zakup specjalistycznej aparatury medycznej".

W konkursie zwyciężyła oferta Fundacji Pomnik-Hospicjum Miastu Oświęcim uzyskując dotację w kwocie 22 895 zł.