01.08.2013

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z dnia 1 lipca 2013 r.

Prezydent Miasta rozstrzygnął otwarty konkurs ofert z dnia 1 lipca 2013 r. na wsparcie realizacji zadania publicznego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – organizacja działań kulturalnych w ramach Święta Patrona Miasta Oświęcim św. Jana Bosko.

Na w/w cel dotację w wysokości 50 000 zł otrzymał Zakład Salezjański im. ks. Bosko na zadanie pn. "Organizacja Święta Patrona Miasta".

 

Prezydent Miasta rozstrzygnął otwarty konkurs ofert z dnia 1 lipca 2013 r. na wsparcie realizacji zadania publicznego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – organizacja działań kulturalnych w ramach Święta Patrona Miasta Oświęcim św. Jana Bosko.

Na w/w cel dotację w wysokości 50 000 zł otrzymał Zakład Salezjański im. ks. Bosko na zadanie pn. "Organizacja Święta Patrona Miasta".