07.12.2011

Wyremontowany kolejny odcinek ul. Zwycięstwa


Kolejny 300 metrowy odcinek drogi powiatowej – ulicy Zwycięstwa w dzielnicy Dwory został oddany do użytku.

Inwestorem był Zarząd Dróg Powiatowych.
Podobnie, jak w przypadku wcześniejszych robót na tej ulicy, w kosztach jego remontu partycypowało miasto, przeznaczając tylko w tym roku 193 tys. zł. Całość inwestycji wyniosła 673 tys. zł.

 

 

fot. starostwo powiatowe


Kolejny 300 metrowy odcinek drogi powiatowej – ulicy Zwycięstwa w dzielnicy Dwory został oddany do użytku.

Inwestorem był Zarząd Dróg Powiatowych.
Podobnie, jak w przypadku wcześniejszych robót na tej ulicy, w kosztach jego remontu partycypowało miasto, przeznaczając tylko w tym roku 193 tys. zł. Całość inwestycji wyniosła 673 tys. zł.

 

 

fot. starostwo powiatowe

Przebudowa objęła budowę chodnika i ścieżki rowerowej. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji wymieniło sieć wodociągową.  Wyremontowano również zatoki autobusowe.

Drogowcy uzupełnili nawierzchnię asfaltobetonową oraz położyli nową nakładkę.

Inwestycja z uwagi na koszty dzielona jest na etapy. Do tej pory udało się  przebudować 1,3 km. Pozostał jeszcze ponad 1 km odcinek.
Miasto zabezpieczyło w projekcie budżetu na 2012 roku kwotę 500 tys. zł na dofinansowanie dalszych prac remontowych.