14.10.2015

Wyróżnienie dla Oświęcimia za wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości od środowiska biznesowego

 

 

Miasto Oświęcim zostało uhonorowane certyfikatem w kategorii samorządu, który wspiera małe i średnie firmy. Obok Oświęcimia znalazły się również: Koszalin, Suwałki, Legnica, Rydułtowy i Brodnica. Były też wyróżnienia dla powiatów i gmin wiejskich oraz nagrody honorowe. Laureaci zostali wyłonienie podczas V edycji Programu „Samorząd, który wspiera MŚP”. Certyfikaty wręczono na uroczystej sesji Sejmiku Województwa Śląskiego, organizowanej w ramach V Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Odebrał go Andrzej Bojarski zastępca prezydenta Oświęcimia.

Ogólnopolski program „Samorząd, który wspiera MŚP” jest przedsięwzięciem towarzyszącym Europejskiemu Kongresowi Małych i Średnich Przedsiębiorstw, a organizuje go Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach. Program jest skierowany do samorządu szczebla wojewódzkiego, powiatowego i lokalnego. Promuje samorządy, które stwarzają przedsiębiorstwom sektora MŚP dogodne warunki do prowadzenia działalności gospodarczej oraz w szczególny sposób wspierają rozwój tego sektora. 

 

 

Miasto Oświęcim zostało uhonorowane certyfikatem w kategorii samorządu, który wspiera małe i średnie firmy. Obok Oświęcimia znalazły się również: Koszalin, Suwałki, Legnica, Rydułtowy i Brodnica. Były też wyróżnienia dla powiatów i gmin wiejskich oraz nagrody honorowe. Laureaci zostali wyłonienie podczas V edycji Programu „Samorząd, który wspiera MŚP”. Certyfikaty wręczono na uroczystej sesji Sejmiku Województwa Śląskiego, organizowanej w ramach V Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Odebrał go Andrzej Bojarski zastępca prezydenta Oświęcimia.

Ogólnopolski program „Samorząd, który wspiera MŚP” jest przedsięwzięciem towarzyszącym Europejskiemu Kongresowi Małych i Średnich Przedsiębiorstw, a organizuje go Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach. Program jest skierowany do samorządu szczebla wojewódzkiego, powiatowego i lokalnego. Promuje samorządy, które stwarzają przedsiębiorstwom sektora MŚP dogodne warunki do prowadzenia działalności gospodarczej oraz w szczególny sposób wspierają rozwój tego sektora. 

– Znalezienie się w gronie laureatów to nie tylko wzmocnienie wizerunku urzędu w otoczeniu, ale także potwierdzenie szczególnej dbałości o rozwój małych i średnich firm. Otrzymanie tak prestiżowego tytułu z rąk środowisk biznesowych jest wyraźnym sygnałem, że podejmowane działania w zakresie ich wspierania są skuteczne i mają charakter trwały – mówią organizatorzy.
Zgodnie z regulaminem programu otrzymanie certyfikatu jest równoznaczne z przyznaniem włodarzom nagrodzonych samorządów tytułu i statuetki prezydenta, burmistrza, wójta lub starosty – Lidera, który wspiera MŚP.