09.05.2012

Wyróżnienie dla Rodziny Kolpinga w Oświęcimiu

Rodzina Kolpinga w Oświęcimiu zdobyła szczególne wyróżnienie w dziedzinie społecznej, a w szczególności za pracę z dziećmi. Członkowie Stowarzyszenia w dniach 5-6 maja 2012 r. wzięli udział w uroczystości rozdania nagród w Kerpen. Uroczystość rozpoczęła się w dniu 6 maja o godz. 9.30 w kościele St. Martinus, a ceremonia rozdania nagród miała miejsce w ratuszu w Kerpen w obecności 90 zaproszonych gości. Fundacja Adolpha Kolpinga w Kerpen (Niemcy), corocznie lub co najmniej raz na dwa lata, przyznaje nagrodę dla osób lub instytucji, które zdobyły, w rozumieniu myśli samego bł. Adolfa Kolpinga, szczególne zasługi w dziedzinie społecznej. To wyjątkowe wyróżnienie w Niemczech jest przekazywane przez Kuratorium i Radę Fundacji w miejscu narodzin Adolpha Kolpinga po raz 21-szy.

Rodzina Kolpinga w Oświęcimiu zdobyła szczególne wyróżnienie w dziedzinie społecznej, a w szczególności za pracę z dziećmi. Członkowie Stowarzyszenia w dniach 5-6 maja 2012 r. wzięli udział w uroczystości rozdania nagród w Kerpen. Uroczystość rozpoczęła się w dniu 6 maja o godz. 9.30 w kościele St. Martinus, a ceremonia rozdania nagród miała miejsce w ratuszu w Kerpen w obecności 90 zaproszonych gości. Fundacja Adolpha Kolpinga w Kerpen (Niemcy), corocznie lub co najmniej raz na dwa lata, przyznaje nagrodę dla osób lub instytucji, które zdobyły, w rozumieniu myśli samego bł. Adolfa Kolpinga, szczególne zasługi w dziedzinie społecznej. To wyjątkowe wyróżnienie w Niemczech jest przekazywane przez Kuratorium i Radę Fundacji w miejscu narodzin Adolpha Kolpinga po raz 21-szy.

Poprzez przyznanie tej nagrody Stowarzyszeniu "Rodzinie Kolpinga w Oświęcimiu" wzmocni się istniejące partnerstwo pomiędzy miastami Kerpen – Oświęcim. Nad wszystkimi działaniami stowarzyszenia, które zdobyły uznanie i zostały tak wyróżnione czuwa jego Zarząd,  którego członkowie od początku są mocno związani z działaniami stowarzyszenia i czuwają nad jego rozwojem. Przewodnicząca Stowarzyszenia jest w stałym kontakcie z władzami miasta Kerpen i jest dumna z wyróżnienia, które stowarzyszenie otrzymało, tym bardziej, że to wyróżnienie pomoże zorganizować dodatkowe zajęcia dla lokalnej społeczności.


Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Oświecimiu zostało założone ponad trzy lata temu, prowadziło różnorodne zajęcia i imprezy. Od prawie roku członkowie prowadzą zajęcia dla dzieci i dla dorosłych w domu osiedlowym na osiedlu Stare Stawy w Oświęcimiu. Z zajęć, które oferuje placówka, mogą korzystać wyłącznie mieszkańcy Oświęcimia.