01.06.2012

Z Akademią Przyszłości wszystko jest możliwe


Młodzież oraz wolontariusze i tutorzy z Akademii Przyszłości Stowarzyszenia Wiosna spotkali się dzisiaj w Urzędzie Miasta z Januszem Chwierutem pełniącym funkcję prezydenta Oświęcimia. Młodzi uczestnicy akademii opowiadali o swoich planach i marzeniach oraz pracy, jaką pod opieką tutorów – wolontariuszy wykonują, by je osiągać.

W tym szczególnym dniu prezydent złożył najmłodszym mieszkańcom miasta życzenia wszystkiego najlepszego.


Młodzież oraz wolontariusze i tutorzy z Akademii Przyszłości Stowarzyszenia Wiosna spotkali się dzisiaj w Urzędzie Miasta z Januszem Chwierutem pełniącym funkcję prezydenta Oświęcimia. Młodzi uczestnicy akademii opowiadali o swoich planach i marzeniach oraz pracy, jaką pod opieką tutorów – wolontariuszy wykonują, by je osiągać.

W tym szczególnym dniu prezydent złożył najmłodszym mieszkańcom miasta życzenia wszystkiego najlepszego.

W projekcie Akademii Przyszłości biorą udział trzy oświęcimskie szkoły. Przedsięwzięcie ma wspierać młodych ludzi w pokonywaniu trudności i sprawić, by uwierzyli w siebie i własne możliwości. Tutorzy spotykają się z uczniem raz w tygodniu i indywidualnie pracują nad problemami szkolnymi dziecka. Stowarzyszenie Wiosna obok Akademii Przyszłości prowadzi również akcję Szlachetna Paczka, interaktywne centrum dobrych praktyk Działaj. PL oraz programy aktywizacji zawodowej dla osób niepełnosprawnych Oddech Wiosny i Telekariera.