05.06.2013

Z konserwatorem o inwestycjach

Małopolski wojewódzki konserwator zabytków Jan Janczykowski przebywał wczoraj w Oświęcimiu na zaproszenie Janusza Chwieruta pełniącego funkcję prezydenta Oświęcimia.

Rozmawiano o planowanych przedsięwzięciach i inwestycjach miejskich. Konserwator zapoznał się z projektem Oświęcimskiej Przestrzeni Spotkań, który zakłada stworzenie naturalnego pomostu pomiędzy KL Auschwitz, a współczesnym miastem i jego bogatą ponad 800-letnią historią.

Jednym z jego elementów ma być budowa unikatowego mostu autorstwa Jarosława Kozakiewicza.

Małopolski wojewódzki konserwator zabytków Jan Janczykowski przebywał wczoraj w Oświęcimiu na zaproszenie Janusza Chwieruta pełniącego funkcję prezydenta Oświęcimia.

Rozmawiano o planowanych przedsięwzięciach i inwestycjach miejskich. Konserwator zapoznał się z projektem Oświęcimskiej Przestrzeni Spotkań, który zakłada stworzenie naturalnego pomostu pomiędzy KL Auschwitz, a współczesnym miastem i jego bogatą ponad 800-letnią historią.

Jednym z jego elementów ma być budowa unikatowego mostu autorstwa Jarosława Kozakiewicza.

To pomysł na przyciągnięcie turystów odwiedzających KL Auschwitz do centrum miasta.

Spotkanie było okazją do zaprezentowania koncepcji zagospodarowania ul. Bulwary, wyłonionej podczas ubiegłorocznego konkursu architektonicznego.
Prezydent przedstawił też stan zaawansowania prac na oświęcimskim rynku zwłaszcza przy eksponowaniu reliktów starego ratusza.