05.09.2011

Za nami Święto Miasta

Przez dwa dni mieszkańcy miasta bawili się na imprezach i koncertach przygotowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Oświęcimskie Centrum Kultury. Największą atrakcją były występy zespołów Perfect i Feel oraz pokaz ogni sztucznych.

Strażacy z PSP świętowali  otwarcie strażnicy, a na zamku można było uczestniczyć w organizowanym po raz pierwszy w naszym mieście Święcie Soli.

Po raz kolejny organizacje pozarządowe zaprezentowały swoją działalność podczas Pikniku Organizacji Pozarządowych. 

Z kolei podczas Małopolskiego Pikniku Europejskiego można było uzyskać m.in. informacje o pozyskiwaniu środków unijnych.

Przez dwa dni mieszkańcy miasta bawili się na imprezach i koncertach przygotowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Oświęcimskie Centrum Kultury. Największą atrakcją były występy zespołów Perfect i Feel oraz pokaz ogni sztucznych.

Strażacy z PSP świętowali  otwarcie strażnicy, a na zamku można było uczestniczyć w organizowanym po raz pierwszy w naszym mieście Święcie Soli.

Po raz kolejny organizacje pozarządowe zaprezentowały swoją działalność podczas Pikniku Organizacji Pozarządowych. 

Z kolei podczas Małopolskiego Pikniku Europejskiego można było uzyskać m.in. informacje o pozyskiwaniu środków unijnych.

Uroczystości poprzedziła sesja Rady Miasta, na której przypomniano wydarzenia  sprzed 720 laty, kiedy to Oświęcim otrzymał potwierdzenie posiadanych praw miejskich oraz m.in. prawo do składowania soli. Nawiązał też do nich pełniący funkcję prezydenta Oświęcimia Janusz Chwierut -Takie daty, jak 3 września 1291 roku, wyznaczające ważne wydarzenia w historii miasta stanowią i tworzą jego tożsamość, podobnie jak ślady bogatej przeszłości, których w naszym mieście nie brakuje oraz ludzie, którzy na przestrzeni wieków kształtowali Oświęcim, podejmując wyzwania i biorąc odpowiedzialność za jego losy i rozwój- powiedział.

Sesja była też okazją do uhonorowania ludzi i instytucji, którzy  działają w naszym mieście.

Medale Miasta Oświęcimia otrzymali:  Centrum Żydowskie w Oświęcimiu,  Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży, Szkoła Podstawowa nr 9 im. Orędowników Pokoju. Dariusz Maciborek, dziennikarz radiowy, twórca Life Festivalu, Medal Miasta  odebrał  podczas koncertu zespołu Feel.  Nagrody  prezydenta miasta otrzymali Ryszard Kozłowski za działalność w dziedzinie fotografii i Mieczysław Iskierka za pracę w kole filatelistów oraz łyżwiarze figurowi Krystyna Klimczak za zajęcie pierwszego miejsca w młodzieżowych Mistrzostwach Polski i para Magdalena Jaskółka, Piotr Snopek, którzy na tych samych zawodach zajęli drugie miejsce.

W uroczystej sesji obok władz miasta i starostwa, radnych, przedstawicieli instytucji, organizacji,  przedsiębiorców, mieszkańców wzięli udział m.in. Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego, parlamentarzyści oraz goście z partnerskich miast Kerpen, Ballan-Mire i Sambora.

.
Z okazji Święta Miasta wyróżniony został też Wiesław Kaniowski „ Dziki”, który podczas jednego z sobotnich koncertów za działalność na rzecz Oświęcimia otrzymał  od prezydenta Janusza Chwieruta  i przewodniczącego Rady Miasta Piotra Hertiga dyplom oraz grafikę.


 

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Orędowników Pokoju otrzymała Medal Miasta Oświęcimia w dowód uznania za wieloletnią działalność edukacyjną, za osiągnięcia dydaktyczno—wychowawcze, za kształtowanie młodego pokolenia i wychowanie młodzieży w duchu poczucia odpowiedzialności za historię i za przyszłość naszego miasta.

 

Centrum Żydowskie otrzymało Medal Miasta Oświęcimia w dowód uznania za działalność edukacyjną, osiągnięcia dydaktyczno—wychowawcze, kultywowanie pamięci żydowskich mieszkańców naszego miasta. Za działanie na rzecz dialogu polsko-żydowskiego, promocję naszego miasta i jego wielowiekowej historii oraz budowanie pozytywnego wizerunku Oświęcimia zarówno w Polsce jak i za granicą.

Pan Dariusz Maciborek Medal Miasta Oświęcimia otrzymał za promocję Miasta Oświęcimia jako miejsca kulturalnych i pokojowych przedsięwzięć, budowanie przyjaznych relacji ponad granicami kulturowymi i państwowymi. W szczególności za pomysł i realizację „Life Festivalu”, który niesie przesłanie pokoju i pojednania na świecie.


Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu otrzymał Medal Miasta Oświęcimia w dowód uznania za wieloletnią działalność edukacyjną, osiągnięcia dydaktyczno—wychowawcze i za wkład i zaangażowanie w budowanie wzajemnych pozytywnych relacji w społeczeństwie obywatelskim. Za przezwyciężanie uprzedzeń związanych ze wspólną polsko-niemiecką przeszłością, za organizację współpracy młodzieży polskiej i niemieckiej w Miejscu Pamięci – byłym KL Auschwitz oraz za promocję naszego miasta i Ziemi Oświęcimskiej w kraju i poza granicami Polski.