29.03.2011

Zabezpieczenie skarpy wzgórza zamkowego

Część skarpy wzgórza zamkowego, która podczas powodzi w maju ubiegłego roku z powodu ulewnych deszczy, zaczęła się rozwarstwiać została zabezpieczona. Górna krawędź skarpy wzgórza od strony północno-zachodniej została wzmocniona 84 gwoździami TITAN i ponad 10 tonami cementu.

Część skarpy wzgórza zamkowego, która podczas powodzi w maju ubiegłego roku z powodu ulewnych deszczy, zaczęła się rozwarstwiać została zabezpieczona. Górna krawędź skarpy wzgórza od strony północno-zachodniej została wzmocniona 84 gwoździami TITAN i ponad 10 tonami cementu.

Na powierzchni ok. 315 m kw. ułożona została mata przeciwerozyjna i siatka romboidalna TECCO. Wykonawcą prac była firma geologiczna z Sosnowca. Inwestycja kosztowała 231 tys. zł.

To nie koniec prac na wzgórzu zamkowym. W najbliższym czasie przeprowadzone zostaną badania geologiczne wzgórza zamkowego oraz ekspertyza muru oporowego od strony południowej wzdłuż ulicy Dąbrowskiego. Przygotowywane są dokumenty do przetargu. Miasto zabezpieczyło na badania i ekspertyzy 70 tys. zł.
Podczas ubiegłorocznej powodzi skarpa zamkowa, mocno już przesiąknięta wodą, została od strony Soły zabezpieczona folią przed kolejnymi ulewami, aby strumienie wody nie powodowały zwiększenia powstałych szczelin i ewentualnego osuwania się mas ziemi. Takie działanie zalecił wtedy Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, który na miejscu zapoznał się ze stanem części skarpy,  wskazując też na konieczność pełnego jej zabezpieczenia.