05.10.2011

Zachęcali do aktywnej współpracy

Przez cały wrzesień trwały spotkania pełniącego funkcję prezydenta Oświęcimia Janusza Chwieruta oraz jego zastępcy Marii Pędrak z Radami Osiedli. W dwunastu siedzibach rozmawiano  o potrzebach i problemach poszczególnych dzielnic miasta.
Jedna z pierwszych deklaracji po objęciu urzędu  przez prezydenta dotyczyła właśnie rozszerzenia kompetencji i współpracy z Radami. 
-W trakcie spotkań przedstawialiśmy wstępne założenia do projektu budżetu na 2012 rok w zakresie inwestycyjnym. Zachęcaliśmy też mieszkańców do aktywnej współpracy w lokalnej inicjatywie, projekcie, który  zwiększa nie tylko zakres działania Rad, ale też i środki finansowe.  W przyszłorocznym budżecie będzie dodatkowo 300 tys. zł- powiedziała zastępca prezydenta Maria Pędrak.

Przez cały wrzesień trwały spotkania pełniącego funkcję prezydenta Oświęcimia Janusza Chwieruta oraz jego zastępcy Marii Pędrak z Radami Osiedli. W dwunastu siedzibach rozmawiano  o potrzebach i problemach poszczególnych dzielnic miasta.
Jedna z pierwszych deklaracji po objęciu urzędu  przez prezydenta dotyczyła właśnie rozszerzenia kompetencji i współpracy z Radami. 
-W trakcie spotkań przedstawialiśmy wstępne założenia do projektu budżetu na 2012 rok w zakresie inwestycyjnym. Zachęcaliśmy też mieszkańców do aktywnej współpracy w lokalnej inicjatywie, projekcie, który  zwiększa nie tylko zakres działania Rad, ale też i środki finansowe.  W przyszłorocznym budżecie będzie dodatkowo 300 tys. zł- powiedziała zastępca prezydenta Maria Pędrak.

Pieniądze zostaną podzielone na poszczególne osiedla proporcjonalnie do ilości mieszkańców, niezależnie od stałej kwoty równej dla wszystkich rad osiedli. Największe osiedle Zasole może liczyć na  ponad 57 tys. zł.
Dodatkowe pieniądze Rady będą mogły być przeznaczyć na najpilniejsze drobne prace. Może to być cząstkowy remont drogi, chodników, budynków czy parkingów, plac zabaw albo nowe oświetlenie uliczne. – Wzbogaciliśmy naszą wiedzę o pracy Rad Osiedli, przekazaliśmy też wiele informacji ważnych z punktu widzenia mieszkańców. Będziemy kontynuować nasze spotkanie w cyklu rocznym -deklaruje  Maria Pędrak.

 

 

Okazuje się, że mieszkańcy nie tylko skupiają się na swoich sprawach, interesuje ich też całe miasto. Były więc pytania o inwestycje w Starym Mieście, a zwłaszcza modernizację płyty Rynku Głównego, możliwość urządzenia parku miejskiego na plantach lub w dawnym parku Chemików. Mieszkańcy  pytali też o rozbudowę obiektów sportowych. Poruszano również sprawę przywrócenia telewizji lokalnej, która dla wielu oświęcimian jest ważnym źródłem informacji.