27.10.2016

Zachować polską tradycję związaną z Bożym Narodzeniem. Warsztaty dla uczniów szkół podstawowych

 „Sianko pod obrusem – świąteczne tradycje” to najnowsza oferta przygotowana dla najmłodszych oświęcimian przez Muzeum Zamek. Zajęcia edukacyjno-warsztatowe przybliżą uczniom tradycje i zwyczaje wigilijne oraz te związane z przystrajaniem bożonarodzeniowego drzewka. Zgłoszenia od zorganizowanych grup szkolnych przyjmowane będą w Dziale Edukacji Muzeum Zamek od 2 listopada. Zajęcia rozpoczną się 28 listopada, a zakończą 9 grudnia. Jak podkreślają muzealnicy niektóre świąteczne obyczaje już zanikają, dlatego tak ważne jest zachowanie ich choćby w tradycji przekazu ustnego. – Stąd proponujemy uczniom szkół podstawowych przygotowanie pod okiem instruktorów tradycyjnych ozdób z opłatków tzw. światów oraz papierowych i drewnianych dekoracji. Dodatkowo uczestnicy warsztatów będą mogli zobaczyć piękną ceramiką bolesławską, która prezentowana będzie na wystawie czasowej „Piękno na świątecznym stole. Ceramika Bolesławiec” wraz z tradycyjnym świątecznym stołem i podłaźniczką – wyjaśnia Monika Sitek z Muzeum Zamek w Oświęcimiu.

 „Sianko pod obrusem – świąteczne tradycje” to najnowsza oferta przygotowana dla najmłodszych oświęcimian przez Muzeum Zamek. Zajęcia edukacyjno-warsztatowe przybliżą uczniom tradycje i zwyczaje wigilijne oraz te związane z przystrajaniem bożonarodzeniowego drzewka. Zgłoszenia od zorganizowanych grup szkolnych przyjmowane będą w Dziale Edukacji Muzeum Zamek od 2 listopada. Zajęcia rozpoczną się 28 listopada, a zakończą 9 grudnia. Jak podkreślają muzealnicy niektóre świąteczne obyczaje już zanikają, dlatego tak ważne jest zachowanie ich choćby w tradycji przekazu ustnego. – Stąd proponujemy uczniom szkół podstawowych przygotowanie pod okiem instruktorów tradycyjnych ozdób z opłatków tzw. światów oraz papierowych i drewnianych dekoracji. Dodatkowo uczestnicy warsztatów będą mogli zobaczyć piękną ceramiką bolesławską, która prezentowana będzie na wystawie czasowej „Piękno na świątecznym stole. Ceramika Bolesławiec” wraz z tradycyjnym świątecznym stołem i podłaźniczką – wyjaśnia Monika Sitek z Muzeum Zamek w Oświęcimiu.

Cel warsztatów:
Część merytoryczna – zapoznanie uczniów z polskimi tradycjami i zwyczajami wigilijnymi oraz tymi związanymi z dekorowaniem bożonarodzeniowego drzewka.
Część warsztatowa – rozbudzenie w uczestnikach kreatywności, wyobraźni oraz zachęcenie do samodzielnej pracy twórczej, podczas której uczniowie rozwiną swoje umiejętności manualne. Podczas zajęć uczestnicy zaprojektują i wykonują własne ozdoby na choinkę – tradycyjne światy z opłatków oraz drewniane i papierowe dekoracje.

Informacja dla nauczycieli:
adresaci warsztatów: uczniowie klas I – VI szkół podstawowych (zajęcia są dostosowywane do wieku uczniów).
Zgłoszenia klas do udziału w warsztatach przyjmowane będą przez Dział Edukacji Muzeum od 2 listopada, pod numerem tel. 33/842-44-27 – obowiązuje wyłącznie rezerwacja telefoniczna.
Koszt: 5 zł od dziecka; opiekunowie bezpłatnie (w grupie maks. 25 osób).
Czas trwania: 90 minut.
Zajęcia odbywać się będą od 28.11 do 9.12.2016 r.
Ilość grup ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Miejsce realizacji warsztatów: Muzeum Zamek w Oświęcimiu.
Realizacja warsztatów ze strony Muzeum: Monika Sitek, Katarzyna Krajewska-Burbeło.

Ważne!!! Potwierdzeniem zapisu telefonicznego jest wypełnienie i przesłanie dołączonego zgłoszenia na adres e-mail: kasia.krajewska@muzeum-zamek.pl. W przypadku nie przesłania wypełnionego formularza w ciągu 5 dni roboczych od rezerwacji telefonicznej termin będzie anulowany.