21.05.2014

Żacy z UTW i DDP przeszli 5 km dystans w Marszu Nordic Walking

 
Oświęcimscy seniorzy nie próżnują. 19 maja ponad 60 osób wzięło udział II Ogólnopolskim Marszu Nordic Walking studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który przeszedł ulicami Oświęcimia. Trasa jaką pokonali wynosiła łącznie ponad 5 km. Akcja miała na celu promocję aktywności sportowej w wieku senioralnym oraz promocję czynnego spędzania wolnego czasu. Działający w strukturach Oświęcimskiego Centrum Kultury Uniwersytet Trzeciego Wieku aktywnie włączył się w tę akcję. 

Do słuchaczy UTW dołączyła grupa seniorów z Dziennego Domu Pomocy.

 
Oświęcimscy seniorzy nie próżnują. 19 maja ponad 60 osób wzięło udział II Ogólnopolskim Marszu Nordic Walking studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który przeszedł ulicami Oświęcimia. Trasa jaką pokonali wynosiła łącznie ponad 5 km. Akcja miała na celu promocję aktywności sportowej w wieku senioralnym oraz promocję czynnego spędzania wolnego czasu. Działający w strukturach Oświęcimskiego Centrum Kultury Uniwersytet Trzeciego Wieku aktywnie włączył się w tę akcję. 

Do słuchaczy UTW dołączyła grupa seniorów z Dziennego Domu Pomocy.

– Dokładnie o godzinie 11-tej trasą od OCK w kierunku bulwarów i dalej wzdłuż rzeki Soły na Kamieniec wyruszyła grupa około 60 osób. Trasa liczyła ponad 5 kilometrów – relacjonuje Agata Lorek dyrektor DDP. – Każdy z uczestników otrzymał  certyfikat potwierdzający udział w II Ogólnopolskim Marszu Nordic Walking studentów UTW 2014 – dodaje.

Patronat Honorowy nad imprezą objął Andrzej Biernat – Minister Sportu i Turystyki oraz Władysław Kosiniak – Kamysz -Minister Pracy i Polityki Społecznej, a organizatorem było Stowarzyszenie„ Akademia Złotego Wieku” – Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wejherowie, Polska Federacja Nordic Walking, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.