27.04.2012

Zagospodarują 300 tys. zł

Znane są już remonty i drobne inwestycje zgłoszone przez rady osiedli, które jeszcze w tym roku zostaną wykonane w poszczególnych dzielnicach miasta.

Dwanaście rad osiedli zagospodaruje w sumie 300 tysięcy złotych.
Mieszkańcy osiedla Błonie chcą monitoringu niektórych miejsc w dzielnicy. Zasole postawiło na remont chodnika przy ul. Więźniów Oświęcimia 45-51 oraz przygotowanie siłowni zewnętrznej na terenach zielonych pomiędzy ulicami Więźniów Oświęcimia i Obozową.

Znane są już remonty i drobne inwestycje zgłoszone przez rady osiedli, które jeszcze w tym roku zostaną wykonane w poszczególnych dzielnicach miasta.

Dwanaście rad osiedli zagospodaruje w sumie 300 tysięcy złotych.
Mieszkańcy osiedla Błonie chcą monitoringu niektórych miejsc w dzielnicy. Zasole postawiło na remont chodnika przy ul. Więźniów Oświęcimia 45-51 oraz przygotowanie siłowni zewnętrznej na terenach zielonych pomiędzy ulicami Więźniów Oświęcimia i Obozową.

Stare Stawy oprócz doposażenia domu osiedlowego planują zamontować nowe oświetlenie w rejonie pomiędzy ulicami św. Barbary i Sadowej. Monowice będą utwardzać część odcinka ul. Stara Droga oraz montować dodatkowe oświetlenie na ul. Grabowieckiej i ul. Foksa. Mieszkańcy osiedla Wschód zdecydowali o wymianie północnego odcinka chodnika na ul. Staszica i zewnętrznych stołach do ping ponga przy ul. Kusocińskiego. Na ul. Szpitalnej Rada Osiedla Północ proponuje zamontować oprócz nowych koszy na śmieci urządzenia do koszykówki. Z kolei Rada Osiedla Zachód, podobnie jak Pod Borem, zamierza doposażyć place zabaw. Stare Miasto postawi na placu zabaw przy ul. Piłsudskiego drewnianą parkową altanę oraz ławki.

Rada Osiedla Południe zamierza zamontować ławki, doposażyć plac zabaw na Kochanowskiego, naprawić schody w ciągu pieszym przy ul. Sobieskiego. Domki Szeregowe zamontują tablicę ogłoszeń. Zaś mieszkańcy dzielnicy Dwory-Kruki wyremontują siedzibę rady.

 

Nowe urządzenia zabawowe przeważają na długiej liście potrzeb mieszkańców poszczególnych osiedli. Ograniczeniem są pieniądze, która zostały podzielone na poszczególne osiedla proporcjonalnie do ilości mieszkańców, niezależnie od stałej kwoty równej dla wszystkich rad osiedli.

Największe osiedle Zasole może liczyć na ponad 57 tys. zł. Ponad 43,5 tys. zł ma do dyspozycji Rada Północ, 36,8 tys. zł Południe, 27,6 tys. zł mogą wydać na drobne inwestycje mieszkańcy osiedla Wschód.
27,4 tys. mają mieszkańcy osiedle Stare Stawy, 26,8 tys. osiedla Zachód, a 26 tys. Starego Miasta.
Osiedle Błonie może przeprowadzić inwestycje na 24,5 tys. zł, a Dwory -Kruki na 11,9 ty. zł. Mniej środków mają małe dzielnice, do których należą Monowice, Pod Borem i Domki Szeregowe. Tu mieszkańcy mogą liczyć na kolejno 8,3 tys. zł, 5,7 tys. zł i 3,8 tys. zł.

Uchwała w sprawie zmian statutów osiedli w zakresie społecznych inicjatyw została przyjęta w ubiegłym roku. -To pomysł na wykreowanie aktywności mieszkańców i rad osiedli – podkreśla Janusz Chwierut, pełniący funkcję prezydenta Oświęcimia.