11.03.2022

Zaproszenie do składania oferty cenowej

Zaproszenie do składania oferty cenowej na realizację zadania pn. „Opracowanie aktualizacji inwentaryzacji bazy azbestowej dla Miasta Oświęcim wraz z wprowadzeniem zmian w bazie azbestowej”