09.12.2014

Zaproszenie do składania oferty przez biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

 Gmina Miasto Oświęcim, zaprasza zespoły biegłych sądowych (lekarz psychiatra i psycholog lub lekarz psychiatra i specjalista psychoterapii uzależnień) do składania oferty na usługę przeprowadzania badań i sporządzania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu na potrzeby Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Oświęcimiu. W załączniku znajduje się treść Zaproszenia do składania oferty.

 Gmina Miasto Oświęcim, zaprasza zespoły biegłych sądowych (lekarz psychiatra i psycholog lub lekarz psychiatra i specjalista psychoterapii uzależnień) do składania oferty na usługę przeprowadzania badań i sporządzania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu na potrzeby Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Oświęcimiu. W załączniku znajduje się treść Zaproszenia do składania oferty.