17.01.2017

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY PRZEZ ZESPOŁY BIEGŁYCH SĄDOWYCH W PRZEDMIOCIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU.

Prezydent Miasta Oświęcim zaprasza zespoły biegłych sądowych (lekarz psychiatra i psycholog lub lekarz psychiatra i specjalista psychoterapii uzależnień) do składania oferty na usługę przeprowadzania badań i sporządzania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu na potrzeby Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Oświęcimiu.
W załączniku znajduje się treść Zaproszenia do składania oferty.

Prezydent Miasta Oświęcim zaprasza zespoły biegłych sądowych (lekarz psychiatra i psycholog lub lekarz psychiatra i specjalista psychoterapii uzależnień) do składania oferty na usługę przeprowadzania badań i sporządzania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu na potrzeby Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Oświęcimiu.
W załączniku znajduje się treść Zaproszenia do składania oferty.