01.12.2017

Zaproszenie do składania oferty przez zespoły biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

Prezydent Miasta Oœświęcim zaprasza zespoły biegłych sądowych (lekarz psychiatra i psycholog lub lekarz psychiatra i specjalista psychoterapii uzależnień) do składania ofert na usługę przeprowadzania badań i sporządzania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu na potrzeby Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Oœwięcimiu. W załączniku znajduje się treśœć Zaproszenia do składania oferty.

Prezydent Miasta Oœświęcim zaprasza zespoły biegłych sądowych (lekarz psychiatra i psycholog lub lekarz psychiatra i specjalista psychoterapii uzależnień) do składania ofert na usługę przeprowadzania badań i sporządzania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu na potrzeby Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Oœwięcimiu. W załączniku znajduje się treśœć Zaproszenia do składania oferty.