25.01.2016

Zaproszenie na spotkanie w sprawie rewitalizacji

Prezydent Miasta Oświęcimia zaprasza mieszkańców i interesariuszy procesu na otwarte spotkanie – w ramach trwających konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały ws. wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji Miasta Oświęcim w ramach „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015 -2025”.

Spotkanie odbędzie się w dniu 2 lutego 2016 r. o godz. 16.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej – Galeria Książki, w auli św. Wawrzyńca.

Prezydent Miasta Oświęcimia zaprasza mieszkańców i interesariuszy procesu na otwarte spotkanie – w ramach trwających konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały ws. wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji Miasta Oświęcim w ramach „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015 -2025”.

Spotkanie odbędzie się w dniu 2 lutego 2016 r. o godz. 16.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej – Galeria Książki, w auli św. Wawrzyńca.

 

 

Celem spotkania jest przedstawienie procesu rewitalizacji oraz omówienie i skonsultowanie proponowanych obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji. W trakcie spotkania uczestnicy będą mieli możliwość wyrażenia opinii, propozycji i uwag.