05.05.2015

Zaproszenie na wiosenny test Coopera w Krakowie

Plakat - test Coopera 2015

W sobotę 16 maja na stadionie lekkoatletycznym AWF Kraków zostanie przeprowadzona kolejna próba wytrzymałościowa, polegająca na 12-minutowym nieprzerwanym biegu. Organizatorzy zapraszają mieszkańców Małopolski w godzinach od 10 do 16 na bieżnię przy al. Jana Pawła II 78.
Rekordowy pod każdym względem Ogólnopolski Test Coopera przeprowadzono w 2013 roku. W maju i październiku na tartanie krakowskiej AWF 949 osób przebiegło 4126,98 km, co oznaczało pokonanie z dużym zapasem całej Polski, włącznie z granicą morską.

Plakat - test Coopera 2015

W sobotę 16 maja na stadionie lekkoatletycznym AWF Kraków zostanie przeprowadzona kolejna próba wytrzymałościowa, polegająca na 12-minutowym nieprzerwanym biegu. Organizatorzy zapraszają mieszkańców Małopolski w godzinach od 10 do 16 na bieżnię przy al. Jana Pawła II 78.
Rekordowy pod każdym względem Ogólnopolski Test Coopera przeprowadzono w 2013 roku. W maju i październiku na tartanie krakowskiej AWF 949 osób przebiegło 4126,98 km, co oznaczało pokonanie z dużym zapasem całej Polski, włącznie z granicą morską.

W teście przed dwoma laty uczestniczyło 341 kobiet, a wiek uczestników wahał się od czterech do 85 lat.
Podczas testu uczestnicy mają zapewnione napoje.
Bieg został opracowany przez amerykańskiego lekarza Kennetha H. Coopera na potrzeby armii USA w 1968 roku. Obecnie test jest szeroko stosowany nie tylko do badania wytrzymałości sportowców. Jest to próba biegowa 12-minutowa, przeprowadzana na miękkiej nawierzchni, najlepiej na tartanie stadionu lekkoatletycznego. Odległości wyraźnie zaznaczone co 100 metrów. Pokonany przez biegacza dystans uznawany jest za miarę wytrzymałości. Dokładna ocena odczytywana jest ze specjalnych tabel.