23.12.2013

Zarządzanie i inżynieria produkcji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. Trwa nabór

Nowy kierunek inżynierski – Zarządzanie i inżynieria produkcji zainaugurowano uroczyście w miniony czwartek, podczas seminarium naukowo-technicznego. To nowa oferta oświęcimskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. W akademickim gronie powitano pracowników uczelni, którzy będą stanowić minimum kadrowe nowego kierunku.  Rektor prof. Witold Stankowski specjalne podziękowanie skierował do dr Joanny Stuglik – pomysłodawczyni kierunku oraz Doroty Niedzieli posłanki na Sejm RP, która wykazała ogromne wsparcie i zaangażowanie przy uruchomieniu kierunku inżynierskiego w uczelni.

Nowy kierunek inżynierski – Zarządzanie i inżynieria produkcji zainaugurowano uroczyście w miniony czwartek, podczas seminarium naukowo-technicznego. To nowa oferta oświęcimskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. W akademickim gronie powitano pracowników uczelni, którzy będą stanowić minimum kadrowe nowego kierunku.  Rektor prof. Witold Stankowski specjalne podziękowanie skierował do dr Joanny Stuglik – pomysłodawczyni kierunku oraz Doroty Niedzieli posłanki na Sejm RP, która wykazała ogromne wsparcie i zaangażowanie przy uruchomieniu kierunku inżynierskiego w uczelni.

 

Rektor podziękował również prezesom firm i instytucji, które pomogły przy konstruowaniu wniosku, przekazały księgozbiór oraz zadeklarowały zakup wyposażenia planowanych laboratoriów oraz przyjęcie  studentów na praktyki zawodowe. 

Współorganizatorem seminarium był Zarząd Oddziału Oświęcim Stowarzyszenia Inżynierów  i Techników Przemysłu Chemicznego. Seminarium ukoronował wykład „RFID Radio-Frequency Identificationw zarządzaniu produkcją – technologia jutra dostępna już dziś!” wygłoszony przez Janusza Targosza, przewodniczącego Polskiej Rady Systemu GS1, Prezesa Zarządu firmy Jantar sp. z o.o.; (lidera RFID w Polsce).
Spotkaniu towarzyszyła okolicznościowa wystawa przygotowana przez pracowników biblioteki.