13.06.2011

Zarządzenie Nr 0050.54.2011 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 8.06.2011 r. w sprawie wyborów do Rady Osiedla Błonie w Oświęcimiu.