16.04.2014

Zasady rozliczania podatku VATprzez rolników

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu informuje, że działalność rolnicza podlega przepisom ustawy o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011, Nr 177, poz. 1054 ze zm.). Zgodnie z tymi przepisami rolnik może korzystać z tzw. rozliczenia na zasadzie ryczałtu lub podlegać zasadom ogólnym. Do rozliczenia VAT na zasadach ogólnych zobowiązani są rolnicy, których przychody netto ze sprzedaży za poprzedni rok podatkowy przekraczają 1 200 000 euro (obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych) lub rolnicy, którzy dobrowolnie zdecydują o takiej formie rozliczenia podatku VAT.
 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu informuje, że działalność rolnicza podlega przepisom ustawy o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011, Nr 177, poz. 1054 ze zm.). Zgodnie z tymi przepisami rolnik może korzystać z tzw. rozliczenia na zasadzie ryczałtu lub podlegać zasadom ogólnym. Do rozliczenia VAT na zasadach ogólnych zobowiązani są rolnicy, których przychody netto ze sprzedaży za poprzedni rok podatkowy przekraczają 1 200 000 euro (obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych) lub rolnicy, którzy dobrowolnie zdecydują o takiej formie rozliczenia podatku VAT.
 

Rolnicy ryczałtowi są zwolnieni z podatku VAT, a zapłacony przez nich podatek zawarty w cenach towarów i usług nabywanych do produkcji rolnej rekompensuje 7% stawka zryczałtowanego zwrotu uwzględniana przez podmioty – podatników VAT – skupujące od rolników produkty rolne w wystawianych fakturach zakupu.

Każdy rolnik może zrezygnować z ryczałtowego rozliczania VAT i zarejestrować się w urzędzie skarbowym jako czynny podatnik VAT składając zgłoszenie rejestracyjne VAT-R. Od tego momentu nabywa, jako podatnik VAT, prawo  do pomniejszania podatku należnego o podatek naliczony uwzględniony przy zakupie towarów i usług. Podstawą rozliczeń będą posiadane faktury VAT oraz ewidencja zakupów VAT.

Podatnik rozliczający podatek VAT opodatkuje prawie całą swoją sprzedaż stawką 5% lub 8%. Ponieważ zakupy będą opodatkowane z reguły stawkami wyższymi  niż sprzedaż produktów rolnych, tj. 8% lub 23%, to w większości przypadków wystąpi w rozliczeniu nadwyżka podatku naliczonego nad należnym i zwrot tej nadwyżki z urzędu skarbowego.