25.02.2022

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 18 stycznia 2022 r., uzupełniony za pismem z dnia 14 lutego 2022 r. firmy: Koleje Małopolskie Sp. z o.o., ul. Racławicka 56/416, 30-017 Kraków w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Punktu Utrzymania Taboru wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu dla nieruchomości gruntowej Gminy Miasto Oświęcim, położonej przy ul. Wyzwolenia w Oświęcimiu obręb Brzezinka obejmującej działki nr 2484, 2498, 2500 oraz część działki 1066/9, 2460, 2572/9, o łącznej powierzchni 15 881 m2”.

Treść w załącznikach:

GA.6220.3.2022.III Obwieszczenie

GA.6220.3.2022.III Zawiadomienie O Wszczęciu

Informacja RODO