14.05.2021

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 11 maja 2021 r.

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 11 maja 2021 r. znak: WOOŚ.420.10.2021.KC.2 w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa i przebudowa dróg lokalnych, dodatkowych jezdni, linii elektroenergetycznych WN, SN i NN, sieci wodociągowej, linii i sieci teletechnicznych, urządzeń melioracyjnych, rowów odwodnieniowych oraz wykonaniu odcinkowych regulacji cieków i przebudowie innej infrastruktury technicznej w związku z realizacją inwestycji: Budowa drogi krajowej nr 44 od km 0+669,70 do km 9+713,89 stanowiącej obwodnicę Oświęcimia wraz z budową dwóch mostów nad rz. Wisłą i rz. Sołą, obiektów inżynieryjnych oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi na terenie województwa śląskiego, w powiecie lędzińsko- bieruńskim, w gminie Bojszowy i w powiecie pszczyńskim, gmina Miedźna oraz na terenie województwa małopolskiego, w powiecie oświęcimskim, gminach Oświęcim oraz Miasto Oświęcim w ramach „Budowy drogi ekspresowej S1 od węzła „Kosztowy II” w Mysłowicach do węzła „Suchy Potok” w Bielsku – Białej” wg wariantu E”.

Pełna treść zawiadomienia do pobrania:

420.10.2021.KC.2 Zawiadomienie O Wszczęciu Postępowania

Obwieszczenie RDOŚ Katowice S1