10.07.2012

Zespół doradczy ds. współpracy z NGO

W związku z rezygnacją jednego z członków Zespołu Doradczego ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi prosimy o zgłaszanie kandydatów do pracy w Zespole z obszaru ochrona środowiska i opieka nad zwierzętami. Spośród nadesłanych zgłoszeń Prezydent Miasta Oświęcim powoła jedną osobą na członka Zespołu. Osoba, która chciałyby wziąć udział w pracach Zespołu Doradczego, ma obowiązek należeć do organizacji pozarządowej działającej w obszarze ochrony środowiska i opieki nad zwierzętami na terenie miasta.

W związku z rezygnacją jednego z członków Zespołu Doradczego ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi prosimy o zgłaszanie kandydatów do pracy w Zespole z obszaru ochrona środowiska i opieka nad zwierzętami. Spośród nadesłanych zgłoszeń Prezydent Miasta Oświęcim powoła jedną osobą na członka Zespołu. Osoba, która chciałyby wziąć udział w pracach Zespołu Doradczego, ma obowiązek należeć do organizacji pozarządowej działającej w obszarze ochrony środowiska i opieki nad zwierzętami na terenie miasta.

Udział w pracach Zespołu Doradczego jest nieodpłatny. Zgłoszenia prosimy kierować do 27 lipca 2012 r. pisemnie do Wydziału Promocji Miasta Urzędu Miasta Oświęcim lub elektronicznie na adres e-mail: aleksandra.soltysik@um.oswiecim.pl.