11.01.2021

Zestawienie dotacji 2021 r. w obszarach: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, ochrona i promocja zdrowia, pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

Zestawienie Dotacji 2021