20.01.2017

Zestawienie dotacji przyznanych na realizację w 2017 roku zadania publicznego miasta Oświęcim w dziedzinie organizacji opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka.

W załączniku znajduje się zestawienie przyznanych dotacji.

W załączniku znajduje się zestawienie przyznanych dotacji.