14.01.2019

Zestawienie dotacji przyznanych w I otwartym konkursie ofert na rok 2019

W poniższym zestawieniu prezentujemy zadania publiczne, które zostały wsparte dotacją w ramach pierwszego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań w roku 2019

Zestawienie dotacji przyznanych w I otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych ogłoszonym w dn. 21 listopada 2018 r.

1. Wypoczynek dzieci i młodzieży – 45 000 zł

Lp.

Nazwa Oferenta

Nazwa zadania

Dotacja 2019 (w zł)

1

Uczniowski Klub Hokejowy Unia Oświęcim

Ferie zimowe 2019 – Hokejowe Ferie 2019

4 400

2

Stowarzyszenie Lokalne „Speranza” Salezjańskiej Organizacji Sportowej

Półkolonia z Salezjanami – Zima w oratorium 2019

7 100

 

Stowarzyszenie Lokalne „Speranza” Salezjańskiej Organizacji Sportowej

Wakacje słoneczne i bezpieczne

13 500

   

RAZEM

25 000

2. Turystyka i krajoznawstwo – 12 673 zł

Lp.

Nazwa Oferenta

Nazwa zadania

Dotacja 2019 (w zł)

1

Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych

Organizacja spacerów turystycznych po mieście Oświęcim

1 500

2

Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych

Zorganizowanie kursu przewodników miejskich po Oświęcimiu

8 000

   

RAZEM

9 500

3. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – 510 000 zł

Lp.

Nazwa Oferenta

Nazwa zadania

Dotacja 2019 (w zł)

1

Klub Sportowy “Niwa”

Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji koszykówki

9 000

2

UKS “Akademia Piłkarska UNIA OŚWIĘCIM”

Szkolenie sportowe dzieci w piłce nożnej

15 000

3

UKHK “Unia Oświęcim”

Prowadzenie szkolenia sportowego młodzieży żeńskiej w zakresie gry w hokeja na lodzie kobiet

28 000

4

Stowarzyszenie Lokalne „Speranza” Salezjańskiej Organizacji Sportowej

Zajęcia z unihokeja dla dzieci i młodzieży

14 000

5

MKP “Unia Oświęicm”

Realizacja procesu szkolenia sportowego zawodników MKP Unia Oświęcim

90 000

6

Oświęcimski Klub Sportowy Karate i Dalekowschodnich Sztuk Walki

Szkolenie sportowe w kick-boxingu

10 000

7

UKP “Unia”

Organizacja Grand Prix Pucharu Polski w pływaniu

5 000

8

UKP “Unia”

Organizacja Mistrzostw Polski Juniorów 15-letnich w pływaniu

5 000

9

UKP “Unia”

Szkolenie sportowe przygotowujące do Mistrzostw Polski Seniorów oraz Mistrzostw Polski Juniorów 17-18 letnich w pływaniu

20 000

10

UKP “Unia”

Szkolenie sportowe przygotowujące do Mistrzostw Polski Juniorów 14,15,16 letnich w pływaniu

15 000

11

UKP “Unia”

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

6 000

12

UKS “Ósemka”

Szkolenie sportowe przygotowujące do zawodów pływackich ujętych w kalendarzu imprez PZP i MOZP

6 000

13

Łyżwiarski Klub Sportowy SOŁA Oświęcim

Prowadzenie szkolenia sportowego zawodników

7 000

14

Łyżwiarski Klub Sportowy SOŁA Oświęcim

Zimą łyżwy – latem rolki. Aktywne dzieciaki. (szkolenie sportowe)

3 500

15

Stowarzyszenie “Adventure”

Mistrzostwa Europy w Rajdach Przygodowych – Adventure Trophy 2019

3 000

16

KS “SOŁA” Oświęcim

Prowadzenie szkolenia sportowego

140 000

17

UKH “Unia Oświęcim”

Szkolenie dzieci i młodzieży w hokeju na lodzie – minihokej – młodzik

48 000

18

Klub sportowy “UKS KADET”

Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji koszykówki

23 000

19

UKS Akademia Piłkarska Champions Oświęcim

Pozalekcyjne zajęcia ogólno-sportowe dla dzieci i młodzieży w wieku 4-15 lat z ukierunkowaniem piłkarskim

5 000

20

UKŁF “UNIA” Oświęcim

Realizacja procesu szkolenia dzieci i młodzieży w łyżwiarstwie figurowym

32 000

21

UKS “SETBOL” Oświęcim

Szkolenie sportowe w piłce siatkowej

20 000

   

RAZEM

504 500

4. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 77 000 zł

Lp.

Nazwa Oferenta

Nazwa zadania

Dotacja 2019 (w zł)

1

Towarzystwo Salezjańskie, Dom Zakonny – Zakład Salezjański im. ks. Bosko w Oświęcimiu

Organizacja wydarzeń w ramach Święta Patrona Miasta Oświęcim Św. Jana Bosko

30 000

2

Towarzystwo Salezjańskie, Dom Zakonny – Zakład Salezjański im. ks. Bosko w Oświęcimiu

Letnia Scena Muzyczna

6 000

3

Fundacja na rzecz MDSM

Krakowski Salon Poezji

5 000

4

Fundacja na rzecz MDSM

Alternatywna Scena MDSM

9 000

5

Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury Grupa na Zamku

Sztuka blisko nas. Oświęcim z innej perspektywy

4 000

6

UKS Jocker

Przygotowanie i prezentacja spektakli i widowisk o charakterze teatralnym dla społeczności Miasta Oświęcim oraz organizacja imprez propagujących edukację teatralną w naszym mieście

7 000

7

Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej „Speranza”

Czwartki oratoryjne

7 000

8

Stowarzyszenie Przyjaciół Reprezentacyjnego Zespołu Pieśni i Tańca „Hajduki”

Spotkanie folklorystyczne „Sami Swoi”

4 500

9

Fundacja Miasto Pracownia

Element Żeński II

2 500

10

Fundacja Edukacyjne Centrum Żydowskie

Inauguracja kieszonkowego Parku Pamięci wraz z promocją

0

11

Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga w Oświęcimiu”

Senior w działaniu

2 000

   

RAZEM

77 000

5. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami – 4 500 zł

Lp.

Nazwa Oferenta

Nazwa zadania

Dotacja 2019 (w zł)

1

Stowarzyszenie na rzecz współpracy z zagranicą przy MG 2

Wyjazd mieszkańców Oświęcimia do Ballan-Miré /Francja/

4 500

6. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – 433 300 zł

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Dotacja 2019 (w zł)

1

Stowarzyszenie Oświęcimskie Centrum Trzeźwości
w Oświęcimiu

Alkohol twój wróg”.

40 100

2

Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej – Zasole w Oświęcimiu

Prowadzenie Salezjańskiej Świetlicy „Akademia Radości”.

60 000

3

Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej (Siostry Serafitki)

Prowincja Oświęcimska
w Oświęcimiu

Zajęcia w Świetlicy Środowiskowej.

50 000

4

Stowarzyszenie “Szansa” w Oświęcimiu

Prowadzenie placówek wsparcia dziennego”

218 000

   

RAZEM

368 100

7. Ochrona i promocja zdrowia – 225 090 zł

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Dotacja 2019 (w zł)

1

Stowarzyszenie dla Dzieci Niepełnosprawnych “Promyk”

Pod hasłem nadziei i uśmiechu – terapia i rehabilitacja osób niepełnosprawnych”

161 490

2

Stowarzyszenie Amazonki Oświęcim”

Ochrona zdrowia poprzez opiekę i rehabilitację osób niepełnosprawnych.

8 000

3

Fundacja „Pomnik Hospicjum Miastu Oświęcim”

Podniesienie standardu opieki hospicyjnej”

20 000

4

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Razem”

Ochrona zdrowia poprzez opiekę i rehabilitację osób niepełnosprawnych

19 600

5

Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża

Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa.

16 000

   

RAZEM

225 090

8. Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób – 66 600 zł

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Dotacja 2019 (w zł)

1

Caritas Diecezji Bielsko – Żywieckiej w Bielsku – Białej

Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez opiekę i rehabilitację osób chorych w domu.

49 480

9. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego:

I. Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Kamieniec w Oświęcimiu, wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz zbieranie potrąconych zwierząt na terenie miasta Oświęcim – 174 000 zł

Lp.

Nazwa Oferenta

Nazwa zadania

Dotacja 2019 (w zł)

1

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals – Oddział Oświęcimski

Utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Kamieniec w Oświęcimiu, wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz zbieranie potrąconych zwierząt na terenie miasta Oświęcim

174 000

2

Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt Psie Serce

Utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Kamieniec w Oświęcimiu, wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz zbieranie potrąconych zwierząt na terenie miasta Oświęcim

0

   

RAZEM

174 000

II. Opieka nad bezdomnymi kotami – 3 000 zł

Lp.

Nazwa Oferenta

Nazwa zadania

Dotacja 2019 (w zł)

1

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce – Oddział w Oświęcimiu

Opieka nad Bezdomnymi Kotami

3 000

10. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3, w zakresie określonym w art. 4 ust.1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie. Poradnictwo prawne i księgowe dla organizacji pozarządowych – 3 200

Lp.

Nazwa Oferenta

Nazwa zadania

Dotacja 2019 (w zł)

1

Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga

Poradnictwo prawne „U Kolpinga”

3 200

11. Działalność wspomagająca rozwój społeczności i wspólnot lokalnych – 10 500 zł

Lp.

Nazwa Oferenta

Nazwa zadania

Dotacja 2019 (w zł)

1

Fundacja Miasto Pracownia

Akcja-reakcja II

10 500

ŁĄCZNA PRZYZNANA KWOTA DOTACJI: 1 453 870 zł

Zestawienie dotacji skan (pdf)