29.01.2021

Zestawienie dotacji przyznanych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania pn.”Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka w 2021 roku”

Zestawienie Dotacji Dla żłobków