24.01.2023

Zestawienie dotacji przyznanych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania pn. „Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka w 2023 roku”

Zestawienie dotacji-żłobki 2023