16.01.2014

Zestawienie dotacji przyznanych w ramach II otwartego konkursu ofert

II otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2014 roku został rozstrzygnięty. Zestawienie przyznanych dotacji znajduje się w załączniku. 

II otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2014 roku został rozstrzygnięty. Zestawienie przyznanych dotacji znajduje się w załączniku.