14.01.2022

Zestawienie przyznanych dotacji w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 roku zadanie pn. “Ochrona zdrowia poprzez opiekę i rehabilitację osób niepełnosprawnych”.

Zestawienie Przyznanych Dotacji