14.01.2022

Zestawienie przyznanych dotacji w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 roku zadanie pn. “Organizacja czasu wolnego oraz wspomaganie procesu powrotu do zdrowia osób i rodzin dotkniętych problemem alkoholowym”.

Zestawienie Przyznanych Dotacji