17.01.2022

Zestawienie przyznanych dotacji w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 roku. Zadanie pn. “Poprawa jakości oraz podniesienie standardu opieki nad osobami chorymi, w tym również znajdującymi się w terminalnym okresie choroby”.

Zestawienie Przyznanych Dotacji