17.01.2022

Zestawienie przyznanych dotacji w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 roku zadanie pn. “Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa”

Zestawienie Przyznanych Dotacji