14.01.2022

Zestawienie przyznanych dotacji w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 roku zadanie pn. “Wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych”

Zestawienie Przyznanych Dotacji