03.11.2014

Zgłoś swojego wolontariusza

 Dzienny Dom Pomocy serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe, firmy, instytucje i szkoły, w których działają wolontariusze pracujący w Oświęcimiu do udziału w konkursie WOLONTARIUSZ ROKU 2014.

 Dzienny Dom Pomocy serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe, firmy, instytucje i szkoły, w których działają wolontariusze pracujący w Oświęcimiu do udziału w konkursie WOLONTARIUSZ ROKU 2014.

Konkurs realizowany jest w 2 kategoriach:
– najlepszy wolontariusz w organizacji
– najlepszy wolontariusz – uczeń

Zgłoszenia kandydatur do nagrody przyjmowane są na formularzu zgłoszenia do dnia 28 listopada 2014r.

Zapraszamy do udziału w konkursie!!!

Regulamin konkursu oraz karty zgłoszeniowe dostępne są w siedzibie ośrodka oraz na stronie www.ddposwiecim.pl