14.01.2016

Zgłoszenia do kampanii 1% dla oświęcimskich NGO

Miasto Oświęcim przygotowuje kampanię promocyjną dotyczącą przekazywania 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz oświęcimskich organizacji pozarządowych.
Zachęcamy wszystkie organizacje pozarządowe, które są uprawnione do otrzymywania 1 % oraz chciałyby zostać ujęte w kampanii, do dostarczenia do Urzędu Miasta Oświęcim zgłoszenia.

Zgłoszenie (w załączniku) można przesyłać wypełnione i zeskanowane na adres e-mail: aleksandra.soltysik@um.oswiecim.pl lub dostarczyć do Wydziału Promocji Miasta Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim, pok. 51 do dnia 20 stycznia 2016 r.

 

Miasto Oświęcim przygotowuje kampanię promocyjną dotyczącą przekazywania 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz oświęcimskich organizacji pozarządowych.
Zachęcamy wszystkie organizacje pozarządowe, które są uprawnione do otrzymywania 1 % oraz chciałyby zostać ujęte w kampanii, do dostarczenia do Urzędu Miasta Oświęcim zgłoszenia.

Zgłoszenie (w załączniku) można przesyłać wypełnione i zeskanowane na adres e-mail: aleksandra.soltysik@um.oswiecim.pl lub dostarczyć do Wydziału Promocji Miasta Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim, pok. 51 do dnia 20 stycznia 2016 r.

 

Zapraszamy do współpracy.