25.11.2014

Zgłoszenia organizacji pozarządowych uprawnionych do pozyskiwania środków z 1% podatku

Miasto Oświęcim przygotowuje kampanię promocyjną dotyczącą przekazywania 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz oświęcimskich organizacji pozarządowych. Wszystkie organizacje, które posiadają status organizacji pożytku publicznego (OPP) i uprawnienia do otrzymywania 1 % oraz chciałyby zostać ujęte kampanii, powinny poinformować o tym drogą elektroniczną bądź pocztą tradycyjną, poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego.

Miasto Oświęcim przygotowuje kampanię promocyjną dotyczącą przekazywania 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz oświęcimskich organizacji pozarządowych. Wszystkie organizacje, które posiadają status organizacji pożytku publicznego (OPP) i uprawnienia do otrzymywania 1 % oraz chciałyby zostać ujęte kampanii, powinny poinformować o tym drogą elektroniczną bądź pocztą tradycyjną, poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego.

Zgłoszenia można przesyłać na adres e-mail: aleksandra.soltysik@um.oswiecim.pl lub Wydział Promocji Miasta Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim do dnia 31 grudnia 2014 r. Organizacje, które przekroczą powyższy termin nie zostaną ujęte w prowadzonej kampanii.