16.01.2015

Zielone światło dla V etapu OSPR

Jest szansa na kontynuację Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego. W ostatnich kilkunastu latach obowiązywania programu wykonano w Oświęcimiu i gminie Oświęcim wiele inwestycji na ponad 111 mln zł. – O potrzebie kontynuacji programu rozmawialiśmy w gronie samorządowców i rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w październiku ubiegłego roku. W mieście i gminie Oświęcim jest jeszcze wiele do zrobienia – podkreśla Janusz Chwierut prezydent Oświęcimia. – Wypracowaliśmy wspólnie treść rezolucji, którą w listopadzie przesłaliśmy do wojewody małopolskiego – dodaje.

 

fot. Ul. Polna przebudowana m.in przy wsparciu OSPR

Jest szansa na kontynuację Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego. W ostatnich kilkunastu latach obowiązywania programu wykonano w Oświęcimiu i gminie Oświęcim wiele inwestycji na ponad 111 mln zł. – O potrzebie kontynuacji programu rozmawialiśmy w gronie samorządowców i rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w październiku ubiegłego roku. W mieście i gminie Oświęcim jest jeszcze wiele do zrobienia – podkreśla Janusz Chwierut prezydent Oświęcimia. – Wypracowaliśmy wspólnie treść rezolucji, którą w listopadzie przesłaliśmy do wojewody małopolskiego – dodaje.

 

fot. Ul. Polna przebudowana m.in przy wsparciu OSPR

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji dało beneficjentom możliwość przygotowania projektu. – Podzielam przedstawioną opinię o potrzebie wdrożenia kolejnego etapu programu wieloletniego dla pełnej realizacji założonych celów – napisał Marek Wójcik podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji do Jerzego Millera wojewody małopolskiego. Do końca stycznia miasto Oświęcim wraz z pozostałymi beneficjentami: gminą Oświęcim, Starostwem Powiatowym, Państwową Wyższą Szkoła Zawodową, samorządem województwa małopolskiego ma przedstawić wstępną propozycję zadań na lata 2016-2020, co pozwoli rozpocząć procedurę planowania wydatków w budżecie państwa.

Beneficjenci liczą na  pozyskanie z budżetu państwa ponad 33 mln zł.. 

Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy powstał w 1996 roku, aby pomóc w rozwiązywaniu problemów, dotyczących upamiętnienia miejsca masowej zagłady w Auschwitz-Birkenau, a także by pomóc Oświęcimiowi w rozwiązaniu problemów dotyczących m.in. infrastruktury. IV etap koncentrował się na uporządkowaniu i zagospodarowaniu terenów w otoczeniu Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, poprawie dostępności komunikacyjnej Oświęcimia dla turystów, osób dojeżdżających do pracy oraz inwestorów, rozwoju w Oświęcimiu działalności edukacyjnej na poziomie szkoły wyższej, związanej m.in z problematyką praw człowieka, stosunków międzynarodowych i pokoju oraz poprawie atrakcyjności turystycznej Oświęcimia poprzez renowację obiektów zabytkowych i zabytkowej infrastruktury. Przebudowano więc Rynek Główny, ulice: Krasickiego, Szarych Szeregów, Polną, Ostatni Etap, Obozową, Nojego i Tysiąclecia, Nojego i Pilata. Przy wsparciu budżetu państwa wybudowano centrum sportowe przy PZ nr 2 i odnowiono obiekty dawnych zakładów tytoniowych pod potrzeby PWSZ.