16.02.2012

Zjazd Gmin Maksymilianowych w Niepokalanowie

Przedstawiciele miasta Oświęcimia wzięli udział w zjeździe Stowarzyszenia Gmin Maksymilianowych, które tworzą miasta związane z ważnymi etapami życia św. Maksymiliana Kolbego.
Spotkanie w Niepokalanowie było przede wszystkim okazją do podsumowania działań, związanych z zakończonym przed dwoma miesiącami Rokiem św. Maksymiliana Marii Kolbego.

W Oświęcimiu miały one szczególny wymiar, również ze względu na ustanowienie przez Radę Miasta roku 2011 Rokiem św. Maksymiliana.

Przedstawiciele miasta Oświęcimia wzięli udział w zjeździe Stowarzyszenia Gmin Maksymilianowych, które tworzą miasta związane z ważnymi etapami życia św. Maksymiliana Kolbego.
Spotkanie w Niepokalanowie było przede wszystkim okazją do podsumowania działań, związanych z zakończonym przed dwoma miesiącami Rokiem św. Maksymiliana Marii Kolbego.

W Oświęcimiu miały one szczególny wymiar, również ze względu na ustanowienie przez Radę Miasta roku 2011 Rokiem św. Maksymiliana.

Władze stowarzyszenia zastanawiają się nad uhonorowaniem osób, które aktywnie włączyły się w obchody Roku Maksymilanowskiego.
Uczestnicy zjazdu ustalili zakres działania na 2012 rok. Delegaci miasta radny Piotr Kućka i Marek Tarnowski, naczelnik wydziału promocji Urzędu Miasta, zaprosili do udziału w organizowanych w Oświęcimiu przedsięwzięciach, wzbogacających tegoroczny program działania stowarzyszenia.

 

W sierpniu, w 71. rocznicę męczeńskiej śmierci św. Maksymiliana Marii Kolbego odbędą się uroczystości w KL Auschwitz. Planowane jest też zorganizowanie konkursu plastycznego, popularyzującego postać św. Maksymiliana Marii Kolbego.

Oświęcim do Gmin Maksymilianowych przystąpił w maju 2007 roku. Inicjatorem założenia stowarzyszenia była Zduńska Wola, miasto w którym urodził się św. Maksymilian Kolbe. Związek tworzą też Pabianice, kolejne miejsce jego pobytu i Teresin miejscowość w pobliżu której Ojciec Maksymilian założył klasztor-wydawnictwo Niepokalanów.