23.04.2012

Żłobki i kluby dziecięce

Informujemy, że Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zakończtło pierwszy etap prac nad stroną internetową zawierającą informacje na temat form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Strona dostępna jest pod adresem internetowym www.zlobki.mpips.gov.pl

Informujemy, że Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zakończtło pierwszy etap prac nad stroną internetową zawierającą informacje na temat form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Strona dostępna jest pod adresem internetowym www.zlobki.mpips.gov.pl

Na stronie umieszczone zostały m. in. dane teleadresowe instytucji znajdujących się w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych w gminach na terenie województwa małopolskiego.