17.12.2011

Zmarła Pani Elżbieta Skalińska-Dindorf

 

Z żalem przyjąłem informację o śmierci Pani Elżbiety Skalińskiej-Dindorf,

Honorowego Obywatela Miasta Oświęcimia.

Pani Elżbieta Skalińska-Dindorf przez wiele lat pełniła funkcję kierownika

Archiwum Państwowego w Oświęcimiu.

Była historykiem i znawcą dziejów ziemi oświęcimskiej.

Jest autorką Kroniki Miasta Oświęcimia oraz innych publikacji na temat historii miasta. 

Rodzinie śp. Elżbiety Skalińskiej -Dindorf składam wyrazy głębokiego współczucia.

  

Janusz Chwierut 

Pełniący Funkcję Prezydenta Miasta Oświęcimia

 

Z żalem przyjąłem informację o śmierci Pani Elżbiety Skalińskiej-Dindorf,

Honorowego Obywatela Miasta Oświęcimia.

Pani Elżbieta Skalińska-Dindorf przez wiele lat pełniła funkcję kierownika

Archiwum Państwowego w Oświęcimiu.

Była historykiem i znawcą dziejów ziemi oświęcimskiej.

Jest autorką Kroniki Miasta Oświęcimia oraz innych publikacji na temat historii miasta. 

Rodzinie śp. Elżbiety Skalińskiej -Dindorf składam wyrazy głębokiego współczucia.

  

Janusz Chwierut 

Pełniący Funkcję Prezydenta Miasta Oświęcimia