02.03.2023

Zmiana zasad finansowania zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy

Od 1 marca zmieniają się zasady finansowania zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy. Teraz będą pokrywać część kosztów zakwaterowania i całodziennego wyżywienia podczas pobytu w Polsce:

 • Po upływie 120 dni od dnia pierwszego wjazdu do Polski – 50 proc. kosztów pomocy, nie więcej niż 40 zł za osobę na dzień (od 1 marca 2023 r.)
 • Po upływie 180 dni od dnia pierwszego wjazdu do Polski – 75. proc. kosztów pomocy, nie więcej niż 60 zł za osobę na dzień (od 1 maja 2023 r.)
  Osoby, które do dnia wyznaczonego przez właściciela obiektu nie opłacą pobytu, są zobowiązane najpóźniej w tym dniu opuścić zajmowany lokal.

Zwolnienie z odpłatności:

 • Do 120 dni od dnia pierwszego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Osoby niepełnosprawne
 • Osoby, które ukończyły , w przypadku kobiet – 60. rok życia, w przypadku mężczyzn – 65. rok życia
 • Kobiety w ciąży
 • Osoby wychowujące dziecko do 12. miesiąca życia
 • Osoby, które samotnie sprawują na terytorium RP opiekę nad trojgiem i więcej dzieci
 • Małoletni
 • Osoby sprawujące opiekę nad osobami, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności
 • Opiekunowie tymczasowi ustanowieni dla małoletnich, o których mowa w art. 25a ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 • Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej uniemożliwiającej ich udział w kosztach pomocy.

Za udokumentowanie przesłanek do zwolnienia z odpłatności odpowiada obywatel Ukrainy.