24.04.2015

Zmiany opłat w strefie płatnego postoju. Skrócone godziny płatnego postoju i tańsze abonamenty

 Od 1 maja będą obowiązywać nowe stawki za parkowanie w strefie płatnego postoju w Oświęcimiu. Zmienią się również godziny pobierania opłat. Uchwała została podjęta na marcowej sesji Rady Miasta. W Oświęcimiu w strefie płatnego postoju jest około 700 miejsc postojowych. Bezpłatny parking na kilkadziesiąt samochodów znajduje się przy ul. Bulwary w Starym Mieście. – Są to zmiany, które były nieuniknione. Do tej pory obsługą strefy zajmowali się strażnicy miejscy. Od maja będzie to Wydział Gospodarki Miejskiej – wyjaśnia Andrzej Bojarski zastępca prezydenta Oświęcimia. – Przygotowując te zmiany organizacyjne dostosowaliśmy je do wymogów, jakie wynikają ze zmian przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym i ustawy o drogach publicznych. Proponując zróżnicowane stawki opłat braliśmy pod uwagę rozstrzygnięcia nadzorcze wojewodów – kontynuuje Andrzej Bojarski. Godzinowe stawki będą więc droższe o 20 i 40 groszy, wtedy gdy będziemy stali ponad godzinę. Z kolei tańsze będą abonamenty.

 Od 1 maja będą obowiązywać nowe stawki za parkowanie w strefie płatnego postoju w Oświęcimiu. Zmienią się również godziny pobierania opłat. Uchwała została podjęta na marcowej sesji Rady Miasta. W Oświęcimiu w strefie płatnego postoju jest około 700 miejsc postojowych. Bezpłatny parking na kilkadziesiąt samochodów znajduje się przy ul. Bulwary w Starym Mieście. – Są to zmiany, które były nieuniknione. Do tej pory obsługą strefy zajmowali się strażnicy miejscy. Od maja będzie to Wydział Gospodarki Miejskiej – wyjaśnia Andrzej Bojarski zastępca prezydenta Oświęcimia. – Przygotowując te zmiany organizacyjne dostosowaliśmy je do wymogów, jakie wynikają ze zmian przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym i ustawy o drogach publicznych. Proponując zróżnicowane stawki opłat braliśmy pod uwagę rozstrzygnięcia nadzorcze wojewodów – kontynuuje Andrzej Bojarski. Godzinowe stawki będą więc droższe o 20 i 40 groszy, wtedy gdy będziemy stali ponad godzinę. Z kolei tańsze będą abonamenty.

Kierowcy parkujący w płatnych strefach w Oświęcimiu płacili do tej pory 2 zł za każdą rozpoczęta godzinę postoju. Od 1 maja 2 zł będzie kosztować opłata za pierwszą godzinę, ale też czwartą i następną. Za drugą rozpoczętą godzinę zapłacimy 2,20 zł, za trzecią 2,40 zł.
Abonament miesięczny ogólnodostępny został obniżony ze 150 zł do 100 zł. Abonament na prawach wyłączności (koperta) od 1 maja wyniesie 200 zł, a nie jak dotychczas 300 zł. Zrezygnowano z karty NR, która przysługiwała osobom niepełnosprawnym. Teraz osoby niepełnosprawne na podstawie kart wydanych po 1 lipca 2014 roku będą stawać bezpłatnie w dowolnym miejscu w strefie.
Skrócono też godziny płatnego postoju. Opłaty pobierane będą w następujących dniach i godzinach, oprócz świąt:
– od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00, w soboty od 7.00 do 13.00 – na ulicy Żwirki i Wigury oraz parkingu przy ul. Chopina,
– od poniedziałku do piątku od 8.00 do 18.00, w soboty od 8.00 do 13.00 na pozostałej części strefy. Kierowcy, którzy nie opłacą postoju w przypadku kontroli będą musieli zapłacić dodatkowo 50 zł. Jeśli opłatę uiszczą w terminie do 7 dni wtedy ulegnie ona obniżeniu do 25 zł.