27.10.2014

Zmiany w organizacji ruchu w rejonie cmentarzy w Oświęcimiu

We Wszystkich Świętych w rejonie oświęcimskich cmentarzy wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu, która obowiązywać będzie od 31 października 2014 r. do 2 listopada 2014 r. Zmiana przy cmentarzu komunalnym polegać będzie na ustaleniu jednego kierunku ruchu pojazdów od ul. Żeromskiego oraz od ul. Zwycięstwa – ulicą Norwida do cmentarza komunalnegoi dalej ul. Wiklinową w kierunku ul. Wysokie Brzegi, ulicami Wysokie Brzegi i ul. Koszykową do drogi łączącej ul. Koszykową z ul. Zwycięstwa (wzdłuż zespołu garaży). 

We Wszystkich Świętych w rejonie oświęcimskich cmentarzy wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu, która obowiązywać będzie od 31 października 2014 r. do 2 listopada 2014 r. Zmiana przy cmentarzu komunalnym polegać będzie na ustaleniu jednego kierunku ruchu pojazdów od ul. Żeromskiego oraz od ul. Zwycięstwa – ulicą Norwida do cmentarza komunalnegoi dalej ul. Wiklinową w kierunku ul. Wysokie Brzegi, ulicami Wysokie Brzegi i ul. Koszykową do drogi łączącej ul. Koszykową z ul. Zwycięstwa (wzdłuż zespołu garaży). 

Ulica Wysokie Brzegi będzie drogą jednokierunkową na odcinku od skrzyżowania z ul. Szpitalną do skrzyżowania z ul. Wodociągową. 
Ulica Koszykowa również będzie drogą jednokierunkową na odcinku od ul. Wysokie Brzegi do skrzyżowania z drogą wzdłuż zespołu garaży. Droga wzdłuż garaży pozostanie dwukierunkowa. Z kolei w rejonie cmentarza parafialnego będzie zakaz skrętu w lewo z ul. Dąbrowskiego w ul. Piłsudskiego oraz skrętu w lewo i w prawo z ul. Dąbrowskiego w ul. Chopina, do której dojazd poprowadzony będzie ul. Wysokie Brzegi i ul. Żwirki i Wigury. Dodatkowo na wyjeździe z drogi do cmentarza parafialnego na ul. Dąbrowskiego nakazany będzie skręt w prawo.

Jak co roku 1 listopada na targowisku miejskim będzie można bezpłatnie parkować samochody.