25.08.2023

Zmieniony formularz wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Aktualny formularz wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Z dniem 2 marca 2024r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lutego 2024r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi (Dz.U. z 2024r. poz. 297).

Poniżej aktualnie obowiązujące formularze do pobrania:

 

Formularz wniosku:

plik pdf

Formularz karty osoby przyjętej do zakwaterowania:

plik pdf

Oświadczenie uzupełniające do wniosku:

plik pdf